VÝZVA

SMART

2020

Můj osobní vzkaz a 8 chytrých SMART rad získáš po registraci do VÝZVY SMART 2020!

 

Projdi si informace, registraci máš úplně dole!

Registrace do akce je možná ještě

VÝZVA SMART 2020 & VÍTĚZNÝ ÚNOR PO NAŠEM…

Postavíme myšlenku Vítězného Února naruby. Je skvělá doba! Už nemusíme slavit bolševické svátky a předstírat věrnost pracujícímu lidu. Ano, je svoboda - můžeme klidně vzývat mamon, kapitalismus, můžeme snít i realizovat vlastní sny o bohatství.

Cílem bude, naučit se pracovat se systémem SMART cílů a realizovat jej na vybraných cílech pro osobní život a byznys. Soutěž bude na pár dnů, vyhodnotíme ji na konci měsíce. Budeme soutěžit o zlaté cihličky GOLDWINNER, o status GW AMBASADOR a další benefity, ale zejména zde jde o budoucnost, o smazání konkrétního vnitřního dluhu a o nastartování cesty k lepšímu životu i podnikání.

To samo o sobě mi přijde jako dostatečně chytrý SMART cíl! Ale musíme tomu dát správné parametry a směr!

Registrace do akce je možná ještě

UPOZORNĚNÍ: Mým zájmem není maximalizovat počet lidí v této výzvě, ale kvalita. Máme měsíc na to, abyste se naučili pracovat se zajímavým myšlenkovým konceptem pro váš osobní život i pro podnikání. Chci se vám i tomuto tématu věnovat. Proto do této výzvy nepouštíme veřejnost, neděláme z toho masovou záležitost. Budu nesmírně rád, když budete v akci. O nic nejde, je to jen hra. Ale... Může mít skvělé konsekvence i výsledky. Pokud půjdete do akce, udělejte to s nasazením a nejlépe, jak umíte. Osvojte si myšlení "GOLDWINNER" a vytrvejte až do finále! Je to soutěž, ve které odměním úplně všechny účastníky! Jirka

Uvědomění... 

Nejlepší strategie pro úspěšné dosažení svých cílů je mít procesy vedoucí k cíli a ke chtěným výsledkům pod kontrolou, být vytrvalý, odhodlaný  a koncentrovat se na tyto cíle!

Žádný zákon není vyšší a jednodušší než nutnost soustřeďovat své síly...

Zkrátka tento princip zní: JEDNEJ S MAXIMÁLNÍ SOUSTŘEDĚNOSTÍ!

Carl von Clausewitz (1780 - 1831)

Odhodlání...

Odhodlání, silné vize a SMART postupy vedou k CÍLI! Odhodlání určuje, zda uspějete, nebo ne…

Když se člověk podnikavý zamiluje do své vize, musí se chovat jako blázen, aby uspěl. Ale nesmí se chovat jako idiot. Odhodlání rozhoduje o tom, zda může být vize naplněna, ale… 

Ten skrytý rozdíl, kdy úspěch příjde, či se rozplyne - je v tom, jak dalece je myšlení jasné, jednání strategické a zda jsou všechny dílčí i finální cíle a výsledky postavené na pevných a chytrých základech. Jednotlivé kroky či tahy na branku a k cíli jsou buď chytré, promyšlené, nebo hloupé, nijaké až destruktivní. 

Mezi úspěchem a neúspěchem je tenká linie - schopnost myslet chytře, SMART…

 • Z nějakého důvodu si 80 % lidí nemyslí, že by museli "myslet", neboť mají na vše nárok. Nebo si myslí, že to nezvládnou. Nemají motivaci ani odvahu. A mají pravdu!
 • Pouze menšina lidí ví, že prostě musí "myslet". Ano, vědí, že myšlení někdy bolí. Nikoliv jen fyzicky, ale někdy ve svých důsledcích a překážkách. Proto jen silně odhodlaní lidé dosahují svých vizí a cílů. Myslí SMART a mají pravdu!
 • Skutečností je, že náš život, naše peníze, podnikání, seberealizace a prostě vše, čím žijeme - má svoje základy v tom, jak jsme mysleli. Kam a proč jsme zaměřovali pozornost. Jaké jsme si dávali CÍLE. Zda a jak byly chytré, SMART…
 • Na sny, vize, plány, představy, předsevzetí a plány - nestačí jen pomýšlet a toužebně si je přát. Je třeba je definovat jasně ve stylu SMART, aby byly jasně specifické, měřitelné, akceptovatelné, relevantní a termínované. Do snů a představ musíme přidat rácio, přesné definice a tah na branku, neboli vytrvalost. A v mentalitě ZLATÉHO VÍTĚZE řešit případné překážky a problémy s jasnou vizí, ve které je strategické myšlení SMART oporou.

Už víte, nebo tušíte, jaký je rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem, kde je ta dělící linie? Ano, je to schopnost pracovat se svými cíli! Získejte tuto schopnost!

Věříte tomu, že jasným a strategickým SMART myšlením zlepšíte svůj život, tok peněz i podnikání?

Bezva, jděte na věc! Natrénujeme spolu TOP dovednost pro Lepší život, peníze i podnikání!

Cíle soutěže a výzvy:

Hlavním cílem je naučit se myšlenkový systém SMART CÍLŮ pro dosahování osobních cílů a chtěných výsledků i cílů v podnikání. Nestačí pouze rozumět slovu “smart”. Je třeba si jej vyzkoušet a zažít v praxi. Je třeba inspirovat sebe i ostatní. Účast v soutěži, ve výzvě, umožní komunikaci a zpětnou vazbu na toto téma! Prověříte si, získáte schopnost a TOP dovednost > dosahovat chtěné výsledky metodou SMART myšlení! Nezapomeňte > MYŠLENÍM K BOHATSTVÍ!

Proces učení:

✔️ To, co vidíme, zapomeneme do 1-2 týdnů!
✔️ To, co si přečteme, tomu porozumíme, ale zapomeneme do 4-6 týdnů!
✔️ To, co si vyzkoušíme v praxi, to pochopíme a dáme si šanci...
✔️ To, co naučíme další lidi podle své praxe, budeme umět používat trvale! 

✅  Na webináři vidíte a slyšíte!
✅  Ve členské sekci a na dalších akcí čtete a vnímáte s vyšší mírou porozumění! 
✅  V soutěži se naučíte a pochopíte! 
✅  Poté můžete tuto dovednost posouvat dalším jako ověřenou cestu!

Techniky myšlení orientované na cíle a chtěné výsledky vedou k těmto cílům a výsledkům. Výsledky jsou takové, jaká je před nimi cesta. Kam zaměřujete pozornost, tam to roste! Naučte se zaměřovat svoji pozornost na své SMART cíle a ono vám to pěkně poroste. Mějte svoji budoucnost pod kontrolou!

Jak soutěžíme:

 1. Přihlaste se do soutěže, budeme se věnovat pouze registrovaným účastníkům!
 2. Pohrajte si myšlenkově s číslem 2020 a zkuste jej zakomponovat do svého SMART cíle. Ten musí být  Specifický > Měřitelný > Akceptovatelný > Relevantní > Termínovaný!
 3. Vyberete si jakýkoliv cíl, který vás motivuje, dává vám smysl a má pro vás hodnotu. Vyberte si jednoduchý cíl v osobní rovině, nebo v podnikání (toto nechám na vás) > to jest cíl OSOBNÍ nebo PODNIKATELSKÝ!
 4. Sdílejte s námi vybrané cíle na  Facebooku, pošlete mi zpětnou vazbu emailem. Uveďte SMART CÍL (osobní nebo podnikatelský), jeho “smart” parametry, popřípadě motivaci a jak jej chcete dosáhnout. Ponechám na vás, zda chcete tento úkol sdílet na Facebooku ve skupině a mít tak zpětnou vazbu, nebo zda vám stačí moje zpětná vazba. Ale ve vyhodnocení budu dávat přednost sdíleným příspěvkům!
 5. Průběh VÝZVY SMART 2020 budeme komentovat v naší FB skupině GOLDWINNER!
 6. Výsledek - zpracování tématu, popřípadě dílčí výsledek do konce února 2020 zpracujte a dodejte ve vybrané formě, o které mě informujte:
 • Článek na vlastním blogu
 • Krátké video - stačí komentář
 • FB příspěvek - text do A4 > Facebook skupiny GW-ŽNPS
 • Prezentace PDF, PPP, či cokoliv je vám technicky blízké > sdílení na FB nebo jinou kreativní formou!

Kdo bude vyhodnocovat:

Já - Jirka Mazur. Přiberu poradce ze svého týmu!

Termín:

Akce, výzva - soutěž, bude probíhat po celý únor, to jest den uzávěrky bude 1. březen 2020! Nejasnosti neřešte, budeme na toto téma komunikovat, plus chystáme pár akcí. Můžete mi napsat na Messenger nebo do skupiny na FB GOLDWINNER BUSINESS CLUB & ŽIVOT NA PRAVÉ STRANĚ  > to je lepší varianta!

Jak na to - rekapitulace:

1. Vyberte si, zda tvůj SMART CÍL bude osobní nebo podnikatelský! Dosaďte do svého cíle číslo 2020!

2. Dejte svému cíli SMART parametry - tak, jak jsme o tom hovořili na webináři! Popište svůj cíl SMART parametry tak, aby byly SMART > Specifické > Měřitelné > Akceptovatelné > Relevantní > Termínované

3. Napište si svoje proč = zásadní motivaci, proč vám dává tento CÍL smysl!

4. Napište si jednoduchý plán, jak jej budete plnit. Stačí prohlášení na 2-3 věty.

5. Definujte, jak budete tento SMART cíl hodnotit, vyhodnocovat ke konci února, nebo ke zvolenému termínu. Termín dosažení cíle se nemusí shodovat s termínem ukončení "únorové výzvy". Jde o metodiku, definici pro vás.

6. Dejte mi zprávu o výsledku tak, jak je definováno v bodě 6 výše (formou  článku na vlastním blogu, krátké video - stačí komentář, FB příspěvek - text do A4, prezentace PDF, PPP, či cokoliv je vám technicky blízké)

7. Výsledek, zprávu, jak jste realizovali "únorovou výzvu", mi dodejte emailem na adresu jirka@jirimazur.cz ve dnech 1. až 3. března (neděle - úterý) 2020.

O co hrajeme:

Hlavní výhrou je pochopení myšlenkového schématu SMART CÍLE pro drobná i větší vítězství v životě i v podnikání. To je váš benefit a hlavní odměna! Dále:

Tyto benefity se týkají všech účastníků VÝZVY SMART 2020 (členové i nečlenové GWBC):

Prvních pět míst v pořadí - zlaté cihličky v rámci programu GOLDWINNER:

1. až 5. místo - zlatá cihlička 1g pls. Jirkův GoldWinner certifikát s osobním věnováním! Vybírat budu ze všech aktivních účastníků soutěže!

Všichni účastníci VÝZVY SMART 2020

ode mě dostanete VOUCHER ve výši 2000 korun na živou akci GOLDWINNER SMART DIRECT LIVE!

Všichni účastníci VÝZVY SMART 2020

dostanete ode mě jeden extra BONUS na závěr - zatím tajím...

Extra benefity pouze pro členy klubu GWBC:

TOP cena pro první tři účastníky z partnerů-členů

První tři účastníci získají členství GWBC pode svého Statusu  zdarma 4 měsíce členství v klubu GWBC (podle svého Statusu) včetně všech výhod a benefitů! Promyslete si proto, jaký Status máte aktuálně, protože dostanete zdarma prodloužen právě ten status, který máte předplacen! Čím vyšší Status máte, tím vyšší bude hodnota vašeho benefitu!

20 % účastníku v TOP pořadí (akceptuje Pravidlo 80/20):

Status GOLDWINNER AMBASADOR pro rok 2020, který vás zvýhodní na živých akcí firmy a v marketingové podpoře > můžete tento status používat pro své podnikání! Tento status bude mít horních 20 % nejúspěšnějších účastníků výzvy - soutěže! 

Zvýhodnění pro partnery se statusem GW AMBASADOR - na živých akcích vždy v první řadě a s Jirkou u stolu. V rámci vlastního podnikání můžete uvádět svůj Status GWA. Zdarma máte nárok na sadu vizitek 250 ks a sadu dalších materiálů. Přednostně máte právo účasti na webinářích, kde můžete prezentovat sebe a svoje podnikání!

Zásadní pro ale je budoucnost, smazání konkrétního vnitřního dluhu a nastartování cesty k lepšímu životu i podnikání! Tentokrát s naší aktivní podporou. To je benefit pro všechny!

Pro dotazy pište do naší GWBC skupiny na Facebook!

Jirka Mazur

Pro účast v soutěži se musíte registrovat zde:

Proč chci, abyste se registrovali? Jednoduchou registrací říkáte - jdu do toho! Potom máte od mě nárok na zvýšenou podporu a přednostní komunikaci v průběhu února. Mým zájmem je, aby získali Ti, kdo mají vážný zájem a něco pro to udělají. A nechci ztrácet čas s těmi, kdo z jakéhokoliv důvodu nemohu, nebo vyčkávají při zdi… Jirka